You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 7 results
Filters: Author is Lotta RAHME  [Clear All Filters]
2010
RAHME, L., "At läre av förhistorien", Seminarierapport traditionell skinngarvning, CBM:s Skriftserie, vol. Seminarium om traditionell skinngarvning på Bäckedals Folkhögskola, issue 35, Sveg & Uppsala, Bäckedals Folkhögskola & Naptek Centrum för biologisk mångfald, pp. 30-37, 13/11/1999, 2010.
1990
RAHME, L., and D. HARTMAN, "På jakt efter skinngarvara I Alaska och Kanada", Forntida Teknik - Forntida Mat, vol. 2/89-1/90, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 52-60, 1990.
1988
RAHME, L., "Nålar och sylar av ben", Forntida Teknik - aktuellt, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 6-8, 1988.
RAHME, L., "Vinterkläder till renjägare", Forntida Teknik - aktuellt, vol. 2, Sveg, Institut för Forntida Teknik, pp. 3-5, 1988.
1987
RAHME, L., "Skinnkläder", B-Uppsats i Arkeologi, Uppsala, Uppsala Universitet, 1987.
1985
RAHME, L., "Garvning och beredning av hudar och skinn med traditionella metoder", Forntida Teknik, no. 11, Sveg, Institut för Forhistorisk Teknologi, 1985.