You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Carl Anders GERSTEL  [Clear All Filters]
1993
GERSTEL, C A., Blafärgning med vejde, C-uppsats i Arkeologi, Umeå, Institutionen för arkeologi, Umeå Universitet, pp. 10, 1993.
1988
GERSTEL, C A., M. HÄRKÖNEN, B. SUNDBERG, and H. WIKLUND, "Bronsdrivning", Människa Natur Teknik – Projektarbeten 1988, Sveg, Bäckedals Folhögskola, pp. 9-19, 1988.