You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 7 results
Filters: Author is Václav MATOUŠEK  [Clear All Filters]
2007
DRAGOUN, B., V. MATOUŠEK, and J. TUČEK, "Experimentální stavba modelu polního opevnění ze třicetileté války v Uhřínově", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 61-66, 2007.
2006
DRAGOUN, B., V. MATOUŠEK, and J. WOITSCH, "A contribution towards learning about ‘Forest industries’", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 3, Hradec Králové, DAEA & EXARC, pp. 83-87, 2006.
2005
MATOUŠEK, V., "Výstavba modelu polního opevnení z roku 1647 u Olbramova na Tachovsku. Prispevek k poznání polních fortifikací ze tricetileté války", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 260-277, 2005.
2001
MATOUŠEK, V., "Príspevek k problematice vyuzívání jeskyní clovekem", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 2, Hradec Králové, SEA, pp. 9-20, 2001.
1999
MATOUŠEK, V., "Den experimentální archeologie v Roztokách u Prahy, (day of experimental archaeology in Roztokách in Prague)", Archeologické Rozhledy, vol. 41, Praha, pp. 885-886, 1999.
MATOUŠEK, V., "S Mamuty do praveku", Archeologické Rozhledy, vol. 51, issue 2, Praha, pp. 894-895, 1999.