You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 5 results
Filters: Author is Lena EDBLOM  [Clear All Filters]
2004
EDBLOM, L., "Långhus i Gene. Teori och praktik i rekonstruktion", Institutionen för Arkeologi och Samiska Studier, Umeå, Umeå Universitet, pp. 240, 2004.
2002
EDBLOM, L., "Stuga och säte. Rum och inredning i ett jernåldershus", Skrifter från Stiftelse Gene fornby, no. 2, Örnsköldsvik, Stiftelse Gene Fornby, pp. 90, 2002.
1997
EDBLOM, L., "Långhuset i Gene (Ångermanland). Ett treskeppigt järnålderhus och dess konstruktion", Skrifter från Stiftelse Gene fornby, no. 1, Örnsköldsvik, Stiftelse Gene Fornby, pp. 126, 1997.
1992
EDBLOM, L., "Gene Fornby, Arkeologiska forskningsresultat blir en levande järnåldersgård", Arkeologi Nolaskogs. Fornlämningar, fynd och forksning: Norra Ångermanland (Örnsköldsvik), pp. 157-162, 1992.
EDBLOM, L., "Gene Fornby, Arkeologiska forskningsresultat blir en levande järnåldersgård", Arkeologi Nolaskogs. Fornlämningar, fynd och forksning: Norra Ångermanland (Örnsköldsvik), pp. 157-162, 1992.