You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Hans GÖTHBERG  [Clear All Filters]
1995
LARSSON, M. G., "Förhistoriska och tidigmedeltida hus i södra Sverige. En morfologisk och kronologisk studie", Hus och gård i det förurbana samhället. Artikeldel. Rapport från ett sektorsforskningsprojekt vid Riksantikvariaämbetet., vol. 14, Stockholm, Riksantikvariaämbetet, pp. 23-64, 1995.