You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Elaine LACROIX  [Clear All Filters]
2002
LACROIX, E., "Le Musée des Tumulus de Bougon", La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002, vol. 8, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 63-73, 2002.