You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is J BOSCH  [Clear All Filters]
1996
BORREL, M., J. BOSCH, and J. M. CARRETE, "Els conjunts patrimonials com a elements generadors de recursos", Arqueología i ensenyament, vol. 4, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 198-209, 1996.