You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 33 results
Filters: Author is Richard THÉR  [Clear All Filters]
2011
THÉR, R., and T. MANGEL, "Experimentální konstrukce laténské hrnčiřské pece z Brčekol", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 13/2011, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 58-62, 2011.
THÉR, R., and D. MARŠÁLEK, "Experimentální pálení vápna na základě archeologických dokladů z doby římské", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 12/2011, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 72-75, 2011.
2009
THÉR, R., and J. PROSTŘEDNÍK, "Požáry sídlišť v mladší době bronzové: nehody či záměrná lidská aktivita?", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 17-20, 2009.
THÉR, R., and E. DROBERJAR, "Technologie výroby vápna a její nejstarší přímé doklady na našem území", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 44-47, 2009.
2005
THÉR, R., "Experimentálni výpaly keramiky v uzavrených vypalovacích zarizeních v obdobi neolit – halstat", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 93-121, 2005.
2004
THÉR, R., "Experimental pottery firing in closed firing devices from the Neolithic – Hallstatt Period in Central Europe", euroREA: (Re)construction and Experiment in Archaeology – European Platform, vol. 1, Hradec Králové, SEA & EXARC, pp. 35-82, 2004.
2003
THÉR, R., "B?eclavská conference v kontextu pracovních semina?? “Rekonstrukce a experiment v archeologii” (The B?eclav conference in the context of the working seminars “reconstruction and experiment in archaeology”)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 228-230, 2003.
THÉR, R., "Centrum Experimentálni archeologie Všestary v roce 2002 (The Centre of experimental archaeology (CEA) in Všestary in the year 2002)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 147-152, 2003.
THÉR, R., and R. TICHÝ, "The Structure of the Centre of Experimental Archaeology Všestary. Observation through Experiment", Experimentelle Archäologie in Europa Bilanz 2002, vol. 1, Oldenburg, EXAR, pp. 181-187, 2003.
2002
PIETA, K., "10 rokov archeologického múzea v pirodé v Litovskej Mare (with summary in German: 10 Jahre Existenz de archäologischen Freilchtmuseums in Liptovská Mara)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii ((R)EA), vol. 3, Hradec Králové, SEA, pp. 125-134, 2002.
TICHÝ, R., "9. mezinárodni konference experimentálni archeologie v Eindhovenu (view of the Czech participants in the 9th international Confrence of Experimental archaeology (Tagung))", (Re)konstrukce a experiment v archeologii ((R)EA), vol. 3, Hradec Králové, SEA, pp. 152-154, 2002.
HLAVAČEK, P., V. GŘEŠAK, A. BLAHA, and J. VACULIK, "Archeologický experiment výroby a praktického testováni replik nestarši evropské obuvi (with summary in German, English and French: Making and testing of the oldest known European shoes)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii ((R)EA), vol. 3, Hradec Králové, SEA, pp. 9-39, 2002.
TICHÝ, R., "Dlabané ?luni. P?isp?vek eksperimentálni archeologie k poznáni dávne vnitrozemské plavby (with summary in German, English and French: Log boats. Contribution of Experimental Archaeology in learning about ancient river navigation)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii ((R)EA), vol. 3, Hradec Králové, SEA, pp. 40-71, 2002.
ANYŽ, R., H. DOHNÁLKOVÁ, I. DOHNÁLKOVÁ, M. SLEZÁK, E. STACHOVÁ, M. ŠORMOVÁ, M. ŠTEPÁN, R. THÉR, and R. TICHÝ, "Druhá a třeti etapa zimniho obýváni konstrukce kůlového domu, (with summary in German, English and French: The second and third stage of living in the construction of an EBA Post Built house)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii ((R)EA), vol. 3, Hradec Králové, SEA, pp. 116-122, 2002.

Pages