You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Martin HLOŽEK  [Clear All Filters]
2006
HLOŽEK, M., R. TICHÝ, H. DOHNÁLKOVÁ, and I. DOHNÁLKOVÁ, "Implications of crushed pottery in prehistoric pottery", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 3, Hradec Králové, DAEA & EXARC, pp. 7-10, 2006.
2005
HLOŽEK, M., P. KRUPA, M. OLIVA, and L. BALÁK, "Aplikace vypocetní tomografie (CT) a moznosti 3D rekonstrukci zobrazovachích technik v archeologii", (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie (REA – Živá archeologie), vol. 5, Hradec Králové, SEA, pp. 179-186, 2005.
2003
HLOŽEK, M., "Rekonstrukce technologie výroby zvoncovitých pohár? na základ? pikropetrografických rozbor? (Reconstruction of technological processes of Bell beakers production based on micropetrographic analysis)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 116-121, 2003.