You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Sibylla HAASUM  [Clear All Filters]
1998
ULRIKSEN, E., "Båtgrav som kilde - konstruksjon og rekonstruksjon av båt fra vikingetid", Människor och båtar i Norden. Rapport från ett Seminarium vid Sjöhistoriska Museet 29 - 31 Maj 1998, vol. 39, Stockholm, Sjöhistoriska Museet & Bottnisk Kontakt, pp. 52-56, 1998.