You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is E ČERNÁ  [Clear All Filters]
1999
ČERNÁ, E., "Aplikace metody archeologického experimentu a její přínos pro dějiny sklářské výroby v období vrcholného středověku", Archeologické výzkumy v severozápadních Cechách v letech 1993-1997. Príspevky k praveku a rané dobe dejinné severozápadních, vol. 5. Most, Most, pp. 171-182, 1999.