You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Johan CALLMER  [Clear All Filters]
1997
CHRISTENSEN, T., "Hallen i Lejre", ...gick Grendel att söka det höga huset..., arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder, vol. 9, Halmstad, Hallands länsmuseer, pp. 47-54, 1997.