You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Odile DAUNE-LE BRUN  [Clear All Filters]
2001
DAUNE-LE BRUN, O., "Les constructions du village néolithique de Khirokitia - Chypre, reconstitution et experimentation: premier bilan d’ une expérience", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 59-73, 2001.
1996
DAUNE-LE BRUN, O., and A. LE BRUN, "Les maisons néolithiques de Khirokitia (Chypre), Revivre le passé gráce á l'archéologie", Dossiers de l'Archéologie, vol. 216, Dijon, Les Editions Faton, pp. 18-25, 09/1996.