You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Alberto SANZ ARAGONÉS  [Clear All Filters]
2001
JIMENO MARTÍNEZ, A., A. SANZ ARAGONÉS, and J P. BENITO BATANERO, "La reconstrucción arquitectónica, alternative para la comprensión de Numancia", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 117-131, 2001.