You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 12 results
Filters: Author is Josep POU  [Clear All Filters]
2011
ORFILA PONS, M., R. CARDONA, C. FERRER, J. MORER, J. POU, and D. TOUS, "Experimentación en el almacenaje en silos en Sant Esteve de Olius (Solsonés, Lleida)", La Investigación Experimental aplicada a la Arqueología , Málaga, Imprenta Galindo, pp. 311-318, Spring 2014, 2011.
CARDONA, R., J. CHOREN, M. CRESPO, J. Miguel GALLEGO, and J. POU, "Reproducir la cerámica ibérica: un nuevo reto de Arqueología experimental", La Investigación Experimental aplicada a la Arqueología , Málaga, Imprenta Galindo, pp. 417-423, Spring 2014, 2011.
2001
BARDAVIO NOVI, A., P. GONZÁLEZ MARCÉN, J. GONZÁLEZ MUÑOZ, and C. MASDIVAL FERNÁNDEZ, "Arqueologia experimental i les seves aplicacions didàctiques: projectes entorn a l'arquitectura pehistòrica al Vallès (Barcelona)", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 43-58, 2001.
CHAUSSERIE-LAPRÉE, J., and N. NIN, "De la fouille à la mise en valeur: l’habitat protohistorique de l’ile de Martigues", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 133-155, 2001.
MORER, J., M C. BELARTE, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE, "El laboratori d’arquitectura protohistòrica de la Universitat de Barcelona", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 157-180, 2001.
VALLÈS, J P., J. SANTACANA MESTRE, D. ASENSIO I VILARÓ, and J. SANMARTÍ GREGO, "El projecte d’interpretació arquitectònica de la ciutadella ibèrica de Calafell (Baix Penedès)", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 95-115, 2001.
JIMENO MARTÍNEZ, A., A. SANZ ARAGONÉS, and J P. BENITO BATANERO, "La reconstrucción arquitectónica, alternative para la comprensión de Numancia", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 117-131, 2001.
BONET ROSADO, H., F. RUBIO, and E. DÍES, "La reconstrucción de una casa iberica en la Bastida de les Alcusses", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 75-93, 2001.
DAUNE-LE BRUN, O., "Les constructions du village néolithique de Khirokitia - Chypre, reconstitution et experimentation: premier bilan d’ une expérience", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 59-73, 2001.
SANTACANA MESTRE, J., "Presentació. De l’excavació a la restitució", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 9-10, 2001.
1995
POU, J., J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE, "La reconstrucció del Poblat ibèric d'Alorda Park o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedés)", Tribuna d'Arqueologia, vol. 1993-94, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, pp. 51-62, 1995.