You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is Christina MASDIVAL FERNÁNDEZ  [Clear All Filters]
2001
BARDAVIO NOVI, A., P. GONZÁLEZ MARCÉN, J. GONZÁLEZ MUÑOZ, and C. MASDIVAL FERNÁNDEZ, "Arqueologia experimental i les seves aplicacions didàctiques: projectes entorn a l'arquitectura pehistòrica al Vallès (Barcelona)", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 43-58, 2001.