You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 11 results
Filters: Author is Mogens Bo HENRIKSEN  [Clear All Filters]
2008
HENRIKSEN, M B., "Prehistoric Cremation technique - archaeological evidence and experimental experience", The Consequences of fire, AEA 2008 Annual Conference, 12.-14. September 2008, Århus, Denmark, Højbjerg, Moesgård Museum, pp. 8-11, 12/09/2008.
2006
HENRIKSEN, M B., and H. W. HORSNÆS, "Boltinggård Skov: A hoard of Roman gold coins of Constantinian Period from Funen, Denmark", Revue Numismatique, vol. 162, Paris, Société Française de Numismatique, pp. 259-271, 2006.
2002
MADSEN, H B., "Direkte og indirekte vidnesbyrd om læderhåndværk og –kunst i vikingetiden", Metalhåndværk og håndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder: rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001, vol. 9, Odense, Odense Bys Museer, 2002.
GRAMTORP, D., and M B. HENRIKSEN, "Fortinning af bronzegenstande fra yngre germansk jernalder og vikingetid ", Metalhåndværk og håndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder: rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001, vol. 9, Odense, Odense Bys Museer, 2002.
GRAMTORP, D., and M B. HENRIKSEN, "Fortinning af bronzegenstande fra yngre germansk jernalder og vikingetid ", Metalhåndværk og håndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder: rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001, vol. 9, Odense, Odense Bys Museer, 2002.
STEMANN PETERSEN, K., "Nielloindlægninger i jernalder og vikingetid", Metalhåndværk og håndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder: rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001, vol. 9, Odense, Odense Bys Museer, 2002.
HEDEGAARD, K R., "Yngre jernalders stempelornamentik. Teknik og formål", Metalhåndværk og håndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder: rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001, vol. 9, Odense, Odense Bys Museer, 2002.
1993
HENRIKSEN, M B., "Et ligbrændingsforsøg på Hollufgård – hvad kan det fortælle om jernalderens brandgrave?", Fynske Minder, Odense Bys Museer Årbog, vol. 1993, Odense, Odense Bys Museer, pp. 99-116, 1993.
1991
HENRIKSEN, M B., "Et forsøg med forhistorisk ligbrænding: nogle kommentarer til undersøgelsen af brandgrave", Kontaktstencil, Umeå 1989, vol. 33, Umeå, pp. 85-98, 1991.
HENRIKSEN, M B., "Et forsøg med forhistorisk ligbrænding: nogle kommentarer til undersøgelsen af brandgrave", Eksperimentel arkæologi, vol. 1, Lejre, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre, pp. 50-60, 1991.
1989
HENRIKSEN, M B., "Forsøg med forhisorisk ligbrænding udført på svin (unpublished)", HAF j. nr., no. 163/89, Ringe, Historical-Archaeological Experimental Centre Lejre, 1989.