You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 5 results
Filters: Author is Hanne Marie MYRHØJ  [Clear All Filters]
1998
ENGLERT, ANTON., G. INDRZUSZEWSKI, H. JENSEN, T. GÜLLAND, and D. GREGORY, "Sailing in Slavonic waters", Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark, vol. 11, Roskilde, pp. 14-27, 1998.
1995
BILL, J., and M. VINNER, "The Gedesby ship under sail", Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark, vol. 5, Roskilde, pp. 3-8, 12/1995.
BILL, J., and M. VINNER, "Gedesbyskibet under sejl", Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde, vol. 5, Roskilde, pp. 3-8, 12/1995.
1991
HVIRGEL ANDERSEN, H C., M. ESSENBÆK, and H M. MYRHØJ, "Kammageri i Vikingetiden et eksempel af eksperimentel arkæologi", Kontaktstencil, Umeå 1989, vol. 33, Umeå, pp. 9-16, 1991.