You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 2 results
Filters: Author is Wlodzimierz SZAFRAŃSKI  [Clear All Filters]
1961
SZAFRAŃSKI, W., "Wyniki badań archeologiznych w Biskupinie, pow. Żnin, na stanowisku 6", Z badań nad wczesnośreniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1961.