You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 3 results
Filters: Author is Helena BREZINOVÁ  [Clear All Filters]
2003
BREZINOVÁ, H., "Nejstarši doklady textilní výroby a jejich experimentálni ov??ení. P?isp?vek k diskusi o prezentaci výsledk? Experimentu (the earliest evidence of cloth manufacture and its experimental testing)", (Re)konstrukce a experiment v archeologii, (R)EA, with summaries in English, German and French, vol. 4, Hradec Králové, SEA, pp. 195-200, 2003.
2000
BREZINOVÁ, H., "Zhotovení ženského odevu podle nálezu z doby bronzové", Rekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA), vol. 1, Hradec Králové, SEA, pp. 125-130, 2000.
1999
BREZINOVÁ, H., "20 let oddílu experimentální archeologie Mamuti", Archeologické Rozhledy, vol. 41, Praha, pp. 568-572, 1999.