You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 7 results
Filters: Author is Antoni BARDAVIO NOVI  [Clear All Filters]
2011
BARDAVIO NOVI, A., P. GONZÁLEZ MARCÉN, and J. PIZARRO BARBERÁ, "Experimentació didáctica en arqueologia. El projecte educatiou del camp d'aprenentatge de la Noguera", Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, vol. 25, issue 1, Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 23-28, 2011.
2008
BARDAVIO NOVI, A., and P. GONZÁLEZ MARCÉN, "El Campo de Aprendizaje de la Noguera: un proyecto integrado de arqueología experimental", Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, vol. Julio – Agosto – Septiembre, issue 57-13, Barcelona, Editorial Graó, de IRIF, S.L., pp. 25-39, 2008.
2004
BARDAVIO NOVI, A., C. GATELL, and P. GONZÁLEZ MARCÉN, "Is archaeology what matters? Creating a sense of local identity among teenagers in Catalonia", World Archaeology, vol. 36, London, New York, Routledge, pp. 261-274, 2004.
2001
BARDAVIO NOVI, A., P. GONZÁLEZ MARCÉN, J. GONZÁLEZ MUÑOZ, and C. MASDIVAL FERNÁNDEZ, "Arqueologia experimental i les seves aplicacions didàctiques: projectes entorn a l'arquitectura pehistòrica al Vallès (Barcelona)", Arqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 43-58, 2001.
2000
BARDAVIO NOVI, A., and C. GATELL, "Els primers pagesos. Un projecte educatiu en el marc de la Unió Europea", Actes del III seminari Arqueologia i ensenyament [3rd conference on archaeology and education] 16-18 novembre de 2000, vol. 6, Barcelona, Bellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria, pp. 13-40, 2000.
1998
BARDAVIO NOVI, A., "Arqueologiá experimental en la educación secundaria obligatoria", Revista de Arqueología, vol. 208, Madrid, Zugarto Ediciones, pp. 6-15, 1998.
1996
BARDAVIO NOVI, A., C. GATELL, and F. MOLINERO, "Recerca I divulgació arqueológica. Cami per al desenvolupament d'estratégies interdisciplinars a l'ESO", Arqueología i Ensenyament, vol. 4, Barcelona, UAB: Bellaterra, pp. 56-59, 1996.