You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Eje ARÉN  [Clear All Filters]
1995
ARÉN, E., "Rekonstruktion av trelleborgen. (Reconstruction of the trelleborg)", Trelleborgen. En av Harald Blåtands danska ringborgar (The Trelleborg [in Skåne]. One of Harold Bluetooth's Danish ring-forts), pp. 63-156, 1995.
ARÉN, E., "Rekonstruktion av trelleborgen. (Reconstruction of the trelleborg)", Trelleborgen. En av Harald Blåtands danska ringborgar (The Trelleborg [in Skåne]. One of Harold Bluetooth's Danish ring-forts), pp. 63-156, 1995.
1992
ARÉN, E., "Rekonstruktion av ett långhus – har vi nåhot att lara av det?", Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 1992,, pp. 116-132, 1992.
1979
EDGREN, B., F. HERSCHEND, and E. ARÉN, "Nya gamla hus: rekonstruktionsarbetena i Eketorps borg 1978. With an English summary", Rapport Riksantikvariearbetet och Statens Historiska Museer, no. 3, Stockholm, pp. 51, 1979.