You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 247 results
Filters: Author is Radomír TICHÝ  [Clear All Filters]
2011
KNOTEK, J., and R. TICHÝ, "Vrtání broušených seker v neolitu. O úloze zkušenosti a dovednosti", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 12/2011, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 19-28, 2011.
2010
TICHÝ, R., "Review: experiencing archaeology by experiment (Cunningham, Heeb & Paardekooper, 2008)", euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in Archaeology, vol. 7-2010, Hradec Králové, EXARC, pp. 62-63, 04/2010.
2009
TICHÝ, R., V. DRNOVSKÝ, H. DOHNÁLKOVÁ, and M. SLEZÁK, "Archeopark pravěku ve Všestarech: základní teze", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 83-89, 2009.
TICHÝ, R., V. DRNOVSKÝ, H. DOHNÁLKOVÁ, and M. SLEZÁK, "Archeopark pravěku ve Všestarech: základní teze", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 83-89, 2009.
KMOŠEK ml., J., V. KMOŠEK, and J. KMOŠEK, "Experimentální pálení dřevěného uhlí v jamách", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 73-77, 2009.
KARBOWNICZEK, M., I. SULIGA, and W. WEKER, "Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějí", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 25-28, 2009.
TICHÝ, R., and H. DOHNÁLKOVÁ, "Les expéditions Monoxylon de 1995 et de 1998 : expérimentations dans le but de tester les possibilités de navigation maritime au Néolithique", Vie Archéologique, vol. 66/67, Bruxelles, Fédération des archéologues de Wallonie, pp. 53-63, 09/2009.
DERIU, R., "Od bucchera k šedému zboží: důležitost výpalu", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 12-16, 2009.
THÉR, R., and J. PROSTŘEDNÍK, "Požáry sídlišť v mladší době bronzové: nehody či záměrná lidská aktivita?", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 8/2007, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 17-20, 2009.
PAARDEKOOPER, R. P., "Rozdělávání ohně: starobylá technologie a archeologie", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 70-72, 2009.
SAPPA, F., and B. ROUSSEL, "Techniky rozdělávání ohně od počátků do současnosti", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 33-37, 2009.
THÉR, R., and E. DROBERJAR, "Technologie výroby vápna a její nejstarší přímé doklady na našem území", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 44-47, 2009.
KOVÁRNÍK, J., "Záměr archeologického muzea v přírodě v Těšeticích-Kyjovicích u Znojma; Stručné dějiny muzeí v přírodě", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 10/2009, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 78-82, 2009.
2008
COMIS, L., "Dioráma, (re)konstrukce a experimentální archeologie", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 99-102, 2008.
MÜLLER, K., "Doba kamenná na televizních obrazovkách: Úspěšný program o „živé vědě“ v německé televizi ", Živá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii, vol. 9/2008, Hradec Králové, FHS Univerzity Hradec Králové, pp. 82-86, 2008.

Pages