You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 24 results
Filters: Author is Jānis APALS  [Clear All Filters]
2011
APALS, J., "Būvkoku konservācija un degradācija Āraišu ezerpils rekonstrukcijā", Arheoloģija un etnogrāfija, issue 25. laid., Rīga, Zinātne, pp. 204-220, 2011.
2008
APALS, J., and Z. APALA, Araiši in ancient times, Cesis, Araisi Lake Fortress Foundation, pp. 32, 2008.
APALS, J., Araišu Arheologiskais Muzejparks. CeĮvedis, Riga, Latvijas Nicionālais Vēstures Muzejs, pp. 96, 2008.
2005
APALS, J., Āraiši senlaikos. Muzeja ceļvedis, issue 18, Cēsis, Āraišu ezerpils fonds, 2005.
APALS, J., "Rekonstruktion der befestigten Inselsiedlung des 9. Jh.s in Araisi (Lettland). Vorbericht", Von der Altsteinzeit über “Ötzi” bis zum Mittelalter. Ausgewählte Beiträge zur Experimentellen Archäologie in Europa von 1990 - 2003. Experimentelle Archäologie in Europa, vol. Sonderb. 1, Oldenburg, EXAR, pp. 147-160, 2005.
2002
APALS, J., "Araisi Lake fortress in Latvia", Viking Heritage Magazine , vol. 4, Rīga, LU Latvijas Vēstures Institūts, pp. 24-25, 2002.
2000
APALS, J., "Über die Entwicklung eines Blockbautyps im Ostbaltikum", Archeologica Baltica, Rīga, LU Latvijas Vēstures Institūts, pp. 149-158, 2000.
1999
APALS, J., "Araišu ezerpils. Historiografisks apskats", Latvijas Vestures Instituta žurnals, vol. 4.-30, Riga, pp. xx-xx, 1999.
1998
APALS, J., and M. ZELMENIS, "Āraišu ezerpils, Nodaļa grāmatā", Āraišu ezerpils: Teikas un vēsture, issue 18, Rīga, AKO, pp. 11-30, 1998.
APALS, J., and M. ZELMENIS, Araisu ezerpils: teikas un vesture, Riga, AKO dizains, pp. 32, 1998.
1996
APALS, J., "Gadskārtējie zinojumi par Āraišu ezerpils rekonstrukciju no 1981. līdz 1995. gadam", Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1994.-1995. gada pētījumu rezultātiem , Rīga, pp. 10-13, 1996.
APALS, J., Senie mājokļi Latvijā. No vissenākajiem laikiem līdz 13. gs., issue 18, Rīga, RaKa, pp. 88, 1996.
1995
APALS, J., Āraišu ezerpils – 9. gs. dzīvesvietas rekonstrukcija. Iss ceļvedis muzeja apmeklētājiem, issue 18, Cēsis, Āraišu ezerpils fonds, 1995.
APALS, J., "Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas", Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, issue 2, Rīga, LU Latvijas Vēstures Institūts, pp. 33-43, 1995.
APALS, J., "Rekonstruktion der befestigten Inselsiedlung des 9. Jh.s in Araisi (Lettland). Vorbericht", Experimentelle Archäologie, Bilanz 1994, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, vol. 8, Oldenburg, Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, pp. 97-110, 1995.

Pages