You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 8 results
Filters: Author is Ken Ravn HEDEGAARD  [Clear All Filters]
2007
HEDEGAARD, K R., and L. HOLM, "Brynshøj i Højby - en gravplads fra 8. Til 10. Århundrede", Fra Nordvestsjælland: årbog for kulturhistorien i Nordvestsjælland, vol. 2007, Kalundborg, Historisk Samfund for Nordvestsjælland, pp. 29-56, 2007.
2005
HEDEGAARD, K R., "Casting Trefoil Brooches", Viking Heritage Magazine, vol. 1/05, Visby, pp. 8-13, 2005.
2002
HEDEGAARD, K R., "Yngre jernalders stempelornamentik. Teknik og formål", Metalhåndværk og håndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder: rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001, vol. 9, Odense, Odense Bys Museer, 2002.
2001
HEDEGAARD, K R., "Der Guss von wikingerzeitlichem Bronzeschmuck in der Computersimulation", Experimentelle Archäologie, Bilanz 2000, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, vol. 37, Oldenburg, Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, pp. 81-88, 2001.
1995
HEDEGAARD, K R., "Die Herstellung von wikingerzeitlichen tierkopfförmigen und dosenförmigen Fibeln aus Gotland", Experimentelle Archäologie, Bilanz 1994, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, vol. 8, Oldenburg, Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, pp. 311-346, 1995.
1991
HEDEGAARD, K R., "Støbning af yngre germanertids bronzefibler", Kontaktstencil, Umeå 1989, vol. 33, Umeå, pp. 69-84, 1991.