You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 1 results
Filters: Author is I KRUTINA  [Clear All Filters]
1984
KRUTINA, I., "Pokus o rekonstrukci zpusobu mletí na laténském a slovanském mlýnku", Sbórnik práci filozofické fakulty brnenské Univerzity, vol. E 29, pp. 191-193, 1984.