You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 4 results
Filters: Author is Gisle JAKHELLN  [Clear All Filters]
2003
JAKHELLN, G., "Lófotr – The Viking Museum at Borg. Reconstruction of the chieftain’s house", Borg in Lofoten. A chieftain's farm in North Norway, 23, Stavanger, pp. xx-xx, 25/11/1991, 2003.
1997
JAKHELLN, G., "Høgsetet på Borg. En tolkning av høgsete - ondvege", Foreningen til NFB. Årbok, vol. 1997, pp. 101-124, 1997.
1995
JAKHELLN, G., "Rekonstruktionsforslag til naust for langskip, Vikingmuseet på Borg, Vestvågøj i Lofoten", Arkeologiske undersøkelser i Rennesøy kommune, Rogaland, Sørvest-Norge. Arkeologiske og naturhistoriske undersøkelser i forbindelse med Rennesøys fastlandsforbindelse II, 23, Stavanger, pp. xx-xx, 25/11/1991, 1995.
1994
JAKHELLN, G., "Rekonstruktionsforslag til høvdinggården på Borg, Vestvågøj i Lofoten", Kongehallen fra Lejre - om rekonstruktionen af vikingehallen fra Gl. Lejre og et vikingetidsmiljø, vol. 1, Lejre, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre, pp. 57-74, 25/11/1991, 1994.