You are here

Bibliography

Please check the Advanced Bibliography Search for more options and a better search job, or:

Found 7 results
Filters: Author is Hans Jørgen MADSEN  [Clear All Filters]
1999
LUND, J., and A. JOUTTIJÄRVI, "Jernudvindningsforsøg (experimental extraction of iron)", Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård (The multitude of human life. Archaeological and anthropological science at Moesgård), Århus, Aarhus Universitet og Moesgård Museum, pp. 193-202, 1999.
JEPPESEN, J., "Stavkirken på Moesgård", Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård (The multitude of human life. Archaeological and anthropological science at Moesgård), Århus, Aarhus Universitet og Moesgård Museum, pp. 203-210, 1999.
JEPPESEN, J., "Stavkirken på Moesgård, baggrunden for en rekonstruktion", Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård (The multitude of human life. Archaeological and anthropological science at Moesgård), Århus, Moesgård, 1999.
ERIKSEN, B V., "Varmebehandling af flint (heat treatment of flint)", Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård (The multitude of human life. Archaeological and anthropological science at Moesgård), Århus, Aarhus Universitet og Moesgård Museum, pp. 185-192, 1999.
1996
JEPPESEN, J., and H. SCHMIDT, "Rekonstruktion af stavkirken fra Hørning (The reconstruction of the Hørning stave church [Jylland])", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, vol. 1993-94, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. 263-276, 1996.
1992
LØNBORG, B., "Fremstillingen af vikingetidens skålformede fibler", Kuml - Årsborg for Jysk Arkæologisk Selskab, vol. 1991-92, Århus, Jysk Arkæologisk Selskab, pp. xx-xx, 1992.
1979
MADSEN, H J., "Vikingetidens kakkelovnskrog", Århus - årbog, pp. 56-59, 1979.