You are here

Znalecký štandard: Stanovenie hodnoty strojov a strojových zariadení

TitleZnalecký štandard: Stanovenie hodnoty strojov a strojových zariadení
Publication TypeBook
Year of Publication1993
CityBratislava
PublisherVysoká škola dopravy a spojov
Publication LanguageSlovak
Country: 
Tags: