You are here

Wyniki badań archeologiznych w Biskupinie, pow. Żnin, na stanowisku 6

TitleWyniki badań archeologiznych w Biskupinie, pow. Żnin, na stanowisku 6
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1961
AuthorsSZAFRAŃSKI, W.
EditorSZAFRAŃSCY, W. Z.
Book TitleZ badań nad wczesnośreniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie
CityWrocław, Warszawa, Kraków
Publication LanguagePolish
Country: