You are here

Vuollerim 6000 år - en vision av forntiden: nutida tolkningar av ett forntida liv på stenåldersboplatsen vid Vuollerim

TitleVuollerim 6000 år - en vision av forntiden: nutida tolkningar av ett forntida liv på stenåldersboplatsen vid Vuollerim
Publication TypeBook
Year of Publication2001
AuthorsHAGSTRÖM, S.
CityVuollerim
PublisherVuollerim 6000 år
Publication LanguageSwedish
Country: