You are here

Vikingernes "søvej" til Byzans - om betingelser for sejlads ad Flodvejene fra Østersø til Sortehav