You are here

Vikingatida blästerbruk i Västsverige - med särskild hänsyn til förhållandena i Kind

TitleVikingatida blästerbruk i Västsverige - med särskild hänsyn til förhållandena i Kind
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsENGLUND, L-E.
JournalFrån Borås och de sju häraderna
Volume42
Pages7-35
Type of Articlearticle
Publication LanguageSwedish
Country: