You are here

Un nou punt de coincidència amb l'arqueologia experimental: les estructures d'enmagazematge de Can Sadurní, Begues

TitleUn nou punt de coincidència amb l'arqueologia experimental: les estructures d'enmagazematge de Can Sadurní, Begues
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1991
AuthorsEDO, M., and A. BLASCO
Conference NameEstat de la investigació del Neolític a Catalunya. 9e Colloqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà
Publication LanguageCatalonian
Country: 
Era(s):