You are here

Středověká výroba dehtu a smoly I. Výzkum dehtářského pracoviště u Stěžova

TitleStředověká výroba dehtu a smoly I. Výzkum dehtářského pracoviště u Stěžova
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsNOVÁČEK, K., and P. VAŘEKA
JournalČasopis společnosti přátel starožitností
Pages13-25
Type of Articlearticle
Publication LanguageCzech
Country: