You are here

Skärvor bliver kärl – simulerad tillverkning av keramik

TitleSkärvor bliver kärl – simulerad tillverkning av keramik
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1990
AuthorsLINDAHL, A.
Conference NameLevandegörande arkeologi – hur och varför, Metodkonferens
Conference Start Date1989
PublisherRiksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer
Conference LocationLund
Publication LanguageSwedish
ISSN Number0348-6826
ISBN Number91-7192-807-3
Country: 
Era(s): 
Tags: