You are here

A short introduction to the ironproduction in the Netherlands

TitleA short introduction to the ironproduction in the Netherlands
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1994
AuthorsNIE, M van.
Conference NameIJzersterk: experimenten met ijzer winnen en smeden te Eindhoven, uitgave n.a.v. het gelijknamige symposium, gehouden van 16-24 oktober 1993 in het Prehistorisch OpenluchtMuseum te Eindhoven
PublisherStichting Prehistorisch Huis Eindhoven
Conference LocationEindhoven
EditorBOONSTRA, A.
Publication LanguageEnglish
ISBN Number978-90-73070-15-8
Country: