You are here

Sejrens Triumf - Norden i skyggen af det romerske imperium

TitleSejrens Triumf - Norden i skyggen af det romerske imperium
Publication TypeBook
Year of Publication2003
AuthorsJØRGENSEN, L., B. STORGAARD, and L. GEBAUER THOMSEN
CityKøbenhavn
PublisherNationalmuseet
Number of Pages452
Publication LanguageDanish
ISBN Number978-8776020057
Abstract

En bog om krigsbytteofre og andre arkæologiske fund, der fortæller om jernalderens romere og germanere, fyrster og kejsere, krigere, soldater og guder.
Et af de bedste arkæologiske fundmaterialer foreligger fra de første fire århundreder e.Kr. "Fra denne periode findes et omfattende arkæologisk materiale i form af en lang række rige gravfund og bopladser. Siden 1960'erne har der været foretaget store udgravninger af datidens bopladser, og i dag er vi særdeles godt bekendt med periodens bebyggelse og dens udvikling. Et enestående tilskud til det arkæologiske billede udgøres af en række fund af hærudstyr, der er fundet ofret i mere end 20 moser landet over. Disse fund vidner om en periode med militære konflikter, som vi ellers kun kan se svage antydninger af i det øvrige arkæologiske materiale. ... Det arkæologiske kildemateriale fra romersk jernalder er i dag så omfattende, at der kan skrives en fyldestgørende og spændende beretning over perioden. Denne bog giver forhåbentlig et indtryk af de enestående arkæologiske fund, som danner nogle af de væsentlige brikker i billedet af datidens samfund"(fra indledende kapitel).
Bogen er udgivet i forbindelse med særudstillinger på Nationalmuseet. Udstillingerne handler om de fantastiske våbenofferfund fra jernalderens moser og søer. Der indgår mange romerske genstande i disse fund, og kontakten med det romerske imperium er en vigtig ledetråd. Desuden udstilles Nydambåden fra det 4. århundrede e.Kr. - uden tvivl et af de vigtigste arkæologiske fund i Nordeuropa.
I bogen bliver både Nydambåden og de enestående våbenofferfund sat ind i deres kulturhistoriske kontekst. Sammen med andre arkæologiske fund fra ind- og udland berettes om, hvorledes de nordgermanske samfund formedes i skyggen af det romerske imperium.

UDDRAG AF INDHOLD: Mosen - porten til den anden verden. Danske krigsbytteofringer. Danmarks mosefundspionér - arkæologen Conrad Engelhardt og hans virke. Våbenofferfundene gennem 150 år - forskning og tolkninger. Krig, stat og samfund. Romere og germanere. Kosmopolitiske aristokrater. Romerske kilder til Germaniens geogafi og etnografi. Romerrigets soldater og den romerske hær. De første runer - germanernes skriftsprog. Våbengravene - regionale forskelle inden for våbentyper og gravskik i Danmark, 100 f.Kr.-400 e.Kr. Befæstning og kontrol af færdsel til lands og til vands i førromersk og romersk jernalder. Våbenofrene og den germanske hær. Hjortspringfundet - det ældste af de store nordiske krigsbytteofre. Vimosefundet. Pragtbælterne fra Ejsbøl mose og Neudorf-Bornstein. Nye undersøgelser i Ejsbøl mose. Nydam mose - nye fund og iagttagelser. Krigerkunst, tro og symbolik. Skibene fra Nydam mose. Den germanske hær - krigere, soldater og officerer. Mønterne i moserne. Feltskærens instrumentarium. Moser og bevaring. Jernalderens offermoser. Lad våbnene ligge - om bevaring af fortiden for fremtiden.

Country: 
Era(s): 
Tags: