You are here

Rekonstruktion av ett långhus – har vi nåhot att lara av det?

TitleRekonstruktion av ett långhus – har vi nåhot att lara av det?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsARÉN, E.
JournalVästmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 1992,
Pages116-132
Type of Articlearticle
Publication LanguageSwedish