You are here

Rekonstruksjoner: Et skjæringspunkt mellom forskjellige perspektiv. Hjemmeopgave i arkeologi. ARK-2017

TitleRekonstruksjoner: Et skjæringspunkt mellom forskjellige perspektiv. Hjemmeopgave i arkeologi. ARK-2017
Publication TypeReport
Year of Publication2008
AuthorsFARSTADVOLL, S.
Series TitleDet samfunnsvitenskapelige fakultetet
InstitutionUniversitetet i Tromsø
CityTromsø
Publication LanguageNorwegian
Abstract

Teori om rekonstruksjoner. Essayet om rekonstruksjoner er resultat av en 10 poengs studentoppgave, ARK-2017: prosjektkurs i arkeologi ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, universitetet i Tromsø, våren 2008. Stein Farstadvoll diskuterer rekonstruksjoner med utgangspunkt i større skala enn utstillingene i ”tradisjonelle” museer. Langhuset på Lofotr vikingmuseum brukes som eksempel på en fullskala rekonstruksjon. Med utgangspunkt i denne empirien diskuteres rekonstruksjoner som erindringssteder, som møtested mellom ulike interesser/intensjoner og formidling av arkeologisk kunnskap som en handelsvare.

Country: