You are here

Rekonstruksjon av en smie på Forsand

TitleRekonstruksjon av en smie på Forsand
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1999
AuthorsKOMBER, J.
EditorBAKKEVIG, S., J. KOMBER, and T. LØKEN
Book TitleAmS-Småtrykk
CityStavanger
PublisherArkeologisk Museum
Volume45
Pages38-39
Publication LanguageNorwegian
ISBN Number82-7760-040-2
ISSN Number0332-6411
Country: