You are here

Rekonstrukce ženského odevu z doby bronzové, nepublikovaná práce ze stredoškolské odborné cinnosti, obor 22, Gymnasium Budejovická, (Praha). Muzeum hl. m. Prahy, soucasná stáláexpozice Praha praveká (rekonstrukce stavu s osnovou o 1000 vláknech a ženského

TitleRekonstrukce ženského odevu z doby bronzové, nepublikovaná práce ze stredoškolské odborné cinnosti, obor 22, Gymnasium Budejovická, (Praha). Muzeum hl. m. Prahy, soucasná stáláexpozice Praha praveká (rekonstrukce stavu s osnovou o 1000 vláknech a ženského
Publication TypeBook
Year of Publication1989
AuthorsKNOTKOVÁ, H.
Publication LanguageCzech
Country: 
Era(s):