You are here

Reduction directe du mineral de fer

TitleReduction directe du mineral de fer
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1994
AuthorsDIEUDONNÉ, G., C. FALLET, C. THEODOR, P. BRIOT, and F. DURAND
Conference NameIJzersterk: experimenten met ijzer winnen en smeden te Eindhoven, uitgave n.a.v. het gelijknamige symposium, gehouden van 16-24 oktober 1993 in het Prehistorisch OpenluchtMuseum te Eindhoven
PublisherStichting Prehistorisch Huis Eindhoven
Conference LocationEindhoven
EditorBOONSTRA, A.
Publication LanguageFrench
ISBN Number978-90-73070-15-8
Country: