You are here

Pro dobro čtenáře: jak publikovat výsledky experimentálni archeologie (translation from EuroREA: For the reader's sake: Publishing experimental archaeology)

TitlePro dobro čtenáře: jak publikovat výsledky experimentálni archeologie (translation from EuroREA: For the reader's sake: Publishing experimental archaeology)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsMATHIEU, J. R.
Secondary AuthorsTICHÝ, R., and et al
JournalŽivá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii
Volume6
Pages59
PublisherFHS Univerzity Hradec Králové
Place PublishedHradec Králové
Type of Articlearticle
Publication LanguageCzech
ISSN Number1213-1628