You are here

Presentació. De l’excavació a la restitució

TitlePresentació. De l’excavació a la restitució
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsSANTACANA MESTRE, J.
Conference NameArqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la
PublisherUniversitat de Barcelona
Conference LocationBarcelona
EditorBELARTE, M C., J. POU, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE
Publication LanguageSpanish
ISBN Number978-84-923969-6-2
Country: