You are here

Príspevek k problematice vyuzívání jeskyní clovekem

TitlePríspevek k problematice vyuzívání jeskyní clovekem
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsMATOUŠEK, V.
Secondary AuthorsTICHÝ, R., and et al
JournalRekonstrukce a Experiment v Archeologii (REA)
Volume2
Pages9-20
PublisherSEA
Place PublishedHradec Králové
Type of Articlearticle
Publication LanguageCzech
ISSN Number1213-1628
ISBN Number978-80-238-7374-0