You are here

Poznatky z experimentálních taveb zeleza v rekonstrukcích nedzemních sachtovych pecí z Blanenska. [with German summary: Erkenntnisse aus den Versuchsschmelzen in Wiederherstellungen von Schachtrennöfen aus der Umgebung von Blansko]

TitlePoznatky z experimentálních taveb zeleza v rekonstrukcích nedzemních sachtovych pecí z Blanenska. [with German summary: Erkenntnisse aus den Versuchsschmelzen in Wiederherstellungen von Schachtrennöfen aus der Umgebung von Blansko]
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsSOUCHOPOVÁ, V., and K. STRANSKY
JournalPamátky Archeologické
Volume74
Pages527--561
PublisherArcheologický ústav AV ČR Praha
Place PublishedPraha
Type of Articlearticle
Publication LanguageCzech
ISSN Number0031-0506