You are here

Poznámky k publikování archeologických experimentů (translation from EuroREA: Remarks to the publication of archaeological experiments)

TitlePoznámky k publikování archeologických experimentů (translation from EuroREA: Remarks to the publication of archaeological experiments)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsSCHMIDT, M.
Secondary AuthorsTICHÝ, R., and et al
JournalŽivá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii
Volume6
Pages61
PublisherFHS Univerzity Hradec Králové
Place PublishedHradec Králové
Type of Articlearticle
Publication LanguageCzech
ISSN Number1213-1628