You are here

Pels seus fets dels coneixereu: l’aportacío de lanàlisi de la funció dels utensilis de pedra per a l’explicació de les societats prehistòriques

TitlePels seus fets dels coneixereu: l’aportacío de lanàlisi de la funció dels utensilis de pedra per a l’explicació de les societats prehistòriques
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsIBÁÑEZ, J. J., I. CLEMENTE, J F. GIBAJA, and J E. GONZÁLEZ URQUIJO
JournalCota Zero
Volume17
Pages129-140
Publication LanguageSpanish
Country: