You are here

På garden. Rumslig organisation inom bosättningsytor och byggnader under bronsålder och äldre järnålder

TitlePå garden. Rumslig organisation inom bosättningsytor och byggnader under bronsålder och äldre järnålder
Publication TypeBook
Year of Publication2001
AuthorsSTREIFFERT, J.
Series TitleRiksantivarieämbetets Arkeologiska Undersökningar Skrifter
CityStockholm
PublisherRiksantikvariaämbetet
Series Volume35
Publication LanguageSwedish
Volume Description

GOTARC, Serie C. Arkeologiska skrifter 37

Country: